شهرداری کردکوی

سخن شهردار

در دهه‌های اخیر با توسعه اقتصاد صنعتی، جمعیت شهرنشینی رو به افزایش نهاده و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی را حاکم کرده که سرفصل همه آن‌ها، جایگزینی مفهوم شهروندی به‌جای شهرنشینی است …
کردکوی
به شهر سرسبز ما خوش آمدید
درباره کردکوی
کردکوی
به شهر سرسبز ما خوش آمدید
درباره کردکوی
قبل
بعدی

آخرین اخبار شهر

اخبار تصویری

ویدئو