سخن شهردار

در دهه‌های اخیر با توسعه اقتصاد صنعتی، جمعیت شهرنشینی رو به افزایش نهاده و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی را حاکم کرده که سرفصل همه آن‌ها، جایگزینی مفهوم شهروندی به‌جای شهرنشینی است. در شهرهای پیشرفته امروز، همه افراد جامعه خود را سهیم و شریک در مدیریت شهر می‌دانند و به نوعی در مسیر توسعه شهر تلاش ...

مدیریت خدمات شهری 137
نام (*)
ورودی نامعتبر
تلفن (*)
ورودی نامعتبر
موضوع (*)
ورودی نامعتبر
ارسال فایل ضمیمه
ورودی نامعتبر
اعتبارسنجی (*) اعتبارسنجی

ورودی نامعتبر
  
موبایل
ورودی نامعتبر
پست الکترونیک (*)
ورودی نامعتبر
شرح درخواست
ورودی نامعتبر
آدرس
ورودی نامعتبر

برو بالا

Template Design:Dima Group